Politika zasebnosti

Informacije, posredovane v skladu s členi 13-14 GDPR 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Namen tega dokumenta (v nadaljevanju »Politika zasebnosti«) je seznaniti Uporabnike z osebnimi podatki, ki jih razumemo kot vse informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe (v nadaljevanju »Osebni podatki«), zbranimi na spletnem mestu www.gluconol- website.com (v nadaljevanju »Prijava«).

Upravljavec podatkov lahko spremeni ali preprosto posodobi, v celoti ali delno, te informacije tako, da obvesti uporabnike. Spremembe in posodobitve bodo zavezujoče takoj, ko bodo objavljene v aplikaciji. Uporabnika zato vabimo, da prebere Politiko zasebnosti vsakič, ko dostopa do aplikacije.

V primeru nesprejemanja sprememb pravilnika o zasebnosti mora uporabnik prenehati uporabljati to aplikacijo in lahko od upravljavca zahteva odstranitev njegovih osebnih podatkov.

1. Osebni podatki, ki jih zbira aplikacija

Upravljavec podatkov zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

A. Podatki in vsebina, samodejno pridobljeni med uporabo aplikacije:

Tehnični podatki: računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje te aplikacije, lahko med običajnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. To so informacije, ki se ne zbirajo za povezovanje z identificiranimi uporabniki, vendar bi lahko zaradi svoje narave prek obdelave in povezovanja s podatki, ki jih hranijo tretje osebe, omogočile identifikacijo uporabnikov. Ta kategorija vključuje naslove IP ali imena domen, ki jih uporabljajo uporabniki, ki se povežejo z aplikacijo, naslove v zapisu URI (Uniform Resource Identifier) ​​zahtevanih virov, čas zahteve, metodo, uporabljeno za predložitev zahteve strežniku, velikost pridobljene datoteke itd.

B. Osebni podatki, zbrani s piškotki ali podobnimi tehnologijami:

Aplikacija uporablja piškotke, spletne svetilnike, edinstvene identifikatorje in druge podobne tehnologije za zbiranje osebnih podatkov na straneh, obiskanih povezavah in drugih dejanjih, ki se izvajajo pri uporabi naših storitev. Shranijo se v spomin za ponovno posredovanje ob naslednjem obisku istega uporabnika. Uporabnik si lahko ogleda celotno Politiko piškotkov na naslednjem naslovu: https://www.gluconol-website.com/cookie-policy/

2. Namen

Zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih in predpogodbenih obveznosti ter za pravne obveznosti ter za naslednje namene:

Upravljanje arhiviranja, gostovanja in zaledne infrastrukture: za upravljanje tehnične infrastrukture za arhiviranje podatkov uporabnikov. Osebni podatki se posredujejo SiteGround Spain SL, https://it.siteground.com/terms.htm

Samo statistika z anonimnimi podatki: za izvajanje statističnih analiz na podlagi agregiranih podatkov ali podatkov, ki ne omogočajo identifikacije uporabnika. Osebni podatki se posredujejo podjetju Google LLC, https://policies.google.com/privacy ;

Spremljanje, analiza in sledenje vedenja uporabnika: za spremljanje in analizo vedenja uporabnika v aplikaciji. Osebni podatki se posredujejo podjetju Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

Ciljno oglaševanje in ponovno trženje: za prikazovanje oglasov, ki vam bodo bolj ustrezali glede na vaše vedenje in nastavitve brskanja. Osebni podatki se posredujejo podjetju Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

3. Metode obdelave

Obdelava osebnih podatkov se izvaja z uporabo IT in/ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in logiko, ki je strogo povezana z navedenimi nameni. V nekaterih primerih imajo lahko dostop do osebnih podatkov tudi subjekti, vključeni v organizacijo upravljavca podatkov (kot so na primer kadrovski menedžment, zaposleni na prodajnem področju, sistemski skrbniki itd.) ali zunanji subjekti (kot so IT podjetja, dobavitelji). storitev, poštnih prevoznikov, ponudnikov gostovanja itd.). Po potrebi lahko te subjekte imenuje upravljavec podatkov za obdelovalce podatkov, prav tako pa lahko dostopajo do osebnih podatkov uporabnikov, kadar koli je to potrebno, in bodo pogodbeno zavezani k ohranjanju zaupnosti osebnih podatkov.

4. Pravna podlaga zdravljenja

Obdelava osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • soglasje uporabnika za enega ali več posebnih namenov;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe z uporabnikom in/ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca podatkov
 • obravnava je potrebna za izvajanje nalog v javnem interesu ali za izvajanje javnih pooblastil, podeljenih upravljavcu podatkov
 • obdelava je potrebna za uresničevanje zakonitega interesa upravljavca podatkov ali tretjih oseb
 • obdelava je potrebna za uresničevanje vitalnih interesov upravljavca podatkov ali tretjih oseb.

5. Kraj

Osebni podatki se obdelujejo v poslovnih prostorih upravljavca podatkov in kjerkoli drugje, kjer se nahajajo stranke, ki sodelujejo pri obdelavi.

6. Varnostni ukrepi

Obdelava se izvaja v skladu z metodami in z orodji, primernimi za zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, saj je upravljavec podatkov sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo in omogočajo dokazovanje, da se obdelava izvaja v skladu z referenčno zakonodajo.

7. Obdobje hrambe podatkov

Osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani. Zlasti se bodo osebni podatki hranili ves čas trajanja pogodbenega razmerja, za izpolnjevanje obveznosti, ki so del in izhajajo iz tega, za skladnost z veljavnimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi ter za lastne obrambne namene ali obrambne namene tretjih oseb. . Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju uporabnika, lahko upravljavec osebne podatke hrani do preklica soglasja. Osebni podatki se lahko hranijo dlje časa, če je to potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti ali po nalogu organa. Vsi osebni podatki bodo v 30 dneh po preteku obdobja hrambe izbrisani ali shranjeni v obliki, ki ne omogoča identifikacije uporabnika. Po preteku tega roka se

8. Avtomatizirano odločanje

Vsi zbrani osebni podatki ne bodo predmet avtomatiziranega postopka odločanja, vključno s profiliranjem, ki bi lahko imelo pravne učinke za osebo ali ki bi lahko pomembno vplivalo nanjo.

9. Vaše pravice

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje lastnik. Uporabnik ima zlasti pravico do:

 • kadar koli prekliče soglasje;
 • ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • dostop do vaših osebnih podatkov;
 • preveriti in zahtevati popravek;
 • pridobiti omejitev zdravljenja;
 • doseči preklic svojih osebnih podatkov;
 • prejeti svoje osebne podatke ali dati jih prenesti drugemu imetniku;
 • vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov in/ali sprožiti sodni postopek.

Za uveljavljanje svojih pravic lahko uporabniki pošljejo zahtevo na kontaktne podatke lastnika, navedene v tem dokumentu. Zahteve so podane brezplačno in jih Upravljavec obdela v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v 30 dneh.